Cài đặt app Wifi trên khóa thông minh Solity Hàn Quốc

CÀI ĐẶT APP SOLITY

Các tính năng trên app “ Smart Solity” của Solity tương đối đầy đủ và hoàn thiện hơn so với app “Samsung smart doorlock” của Samsung.

Mỗi một hãng sẽ phát triển các thiết bị riêng. Đối với Solity sẽ bao gồm 2 modul để sử dụng được tính năng wifi để quản lý khóa từ xa.

 

Phía trên là một số hình ảnh của app sau khi cài đặt trên điện thoại, kết nối Bluetooth và Wifi bridge với khóa thành công.

Sau đây sẽ là từng bước hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản trên app “ Smart Solity”

Nếu bạn đã có tài khoản trên app thì đăng nhập như bình thường.

Sau đây là các bước đăng ký tài khoản:

  • Bước 1: Kích vào mục Sign up
  • Bước 2: Chọn mục “Accept all…”, tiếp theo chọn “ Next”
  • Bước 3: Nhập địa chỉ email để nhận mã đăng ký, sau đó nhấn ô bên dưới để hệ thống gửi mã kích hoạt tới địa chỉ mail đã đăng ký bên trên

Mở Email để lấy mã đăng ký điền vào ô số 3. Sau đó chọn “ Next”

  • Bước 4: Đăng ký tài khoản đăng nhập và mật khẩu khi vào app

 

Điền các mục thông tin theo thứ tự sau:

Điền tên đăng nhập độ dài 6-30 ký tự. Sau đó nhấn vào mục “Check Duplicase” để kiểm tra tên đăng nhập có khả dụng không?

Chọn mục “ Confirm”

Điền mật khẩu vào ô số 4, sau đó điền lại mật khẩu vào ô số 5. Điền Tên người dung vào ô số 6.

Kích vào ô số 7 để chọn lại mã quốc gia và lấy mã kích hoạt đăng ký.

 

Chọn ô số 8. Điền địa chỉ email vào ô số 9. Kích vào ô số 10 để lấy mã kích hoạt. Sau đó mở email để lấy mã và nhập vào ô số 11. Chọn “ Next” để tiếp tục.

Điền số điện thoại đăng ký vào ô số 13. Kích chọn ô 14 để kết thúc đăng ký tài khoản. (Chọn Yes hoặc Confirm)

Giao diện chính của App sẽ hiển thị như trên.

 

 

Sau khi đã cài đặt và đăng ký thành công tài khoản, chúng ta tiến hành đi cài đặt với khóa.

Đầu tiên phải cài đặt Bluetooth với khóa sau đó mới kết nối Wifi bridge.

Bản quyền bởi Timelock.com.vn

Bài viết liên quan
Scroll to top