Bảng giá khóa cửa điện tử, khóa vân tay Samsung

Bảng giá khóa cửa điện tử, khóa vân tay Samsung

Bảng giá khóa cửa Samsung

Khóa cửa điện tử, khóa vân tay Samsung có phân khúc giá rất rộng để đáp ứng với sự phù hợp của nhiều tầng lớp người dùng. Trong số đó có thể chia làm 2 nhóm lớn theo tính năng của sản phẩm là khóa cửa thẻ từ và khóa cửa vân tay.

Timelock giới thiệu bảng giá chi tiết của các mẫu khóa cửa điện tử, khóa vân tay Samsung

I. Khóa cửa thẻ từ Samsung

 1. Khóa cửa Samsung 1321

– Giá thành: 3.600.000Đ

– Mở bằng: mã số, thẻ từ.

Khóa cửa Samsung 1321

2. Khóa cửa điện tử Samsung DS705

– Giá thành: 3.600.000Đ

– Mở bằng: mã số, thẻ từ, bluetooth

3. Khóa cửa điện tử Samsung SHS-H505

– Giá thành: 5.200.000Đ

– Mở bằng: mã số, thẻ từ, chìa cơ.

Samsung SHS-H505

4. Khóa cửa điện tử Samsung SHP-DH537

– Giá thành: 6.300.000Đ

– Mở bằng: mã số, thẻ từ, chìa cơ.

5. Khóa cửa điện tử Samsung SHS-717

– Giá thành: 7.200.000Đ

– Mở bằng: mã số, thẻ từ, chìa cơ.

Samsung SHS-717

II. Khóa cửa vân tay Samsung

1. Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705

– Giá thành: 7.800.000Đ

– Mở khóa: vân tay, mã số, chìa cơ.

Khóa cửa thông minh Samsung SHS-H705 công nghệ sinh trắc học
Khóa cửa thông minh Samsung SHS-H705 công nghệ sinh trắc học

2. Khóa cửa vân tay Samsung SHP-DH538

– Giá thành: 8.300.000Đ

– Mở khóa: vân tay, mã số, chìa cơ.

3. Khóa cửa vân tay Samsung SHS-P718

– Giá thành: 8.600.000Đ

– Mở khóa: vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ.

4. Khóa cửa vân tay cao cấp Samsung SHP-DP728

– Giá thành: 9.690.000Đ

– Mở khóa: vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth

Khóa cửa điện tử Samsung DP 728
Khóa cửa điện tử Samsung DP 728 với tay cầm kéo – đẩy

5. Khóa cửa vân tay cao cấp Samsung SHP-DP738

– Giá thành: 10.300.000Đ

– Mở bằng: vân tay, mã số, chìa cơ, bluetooth

Samsung SHP-DP738

6. Khóa cửa vân tay wifi Samsung SHP-DP609

– Giá thành: 12.300.000Đ

– Mở khóa: vân tay, mã số, chìa cơ, thẻ từ, wifi.

Khóa cửa thông minh wifi Samsung SHP-DP609
Bài viết liên quan
Scroll to top